6w jednym

Program pielęgnacji stawu AquaActiv

Producenci

Aqua Activ Quick stick 6 w 1 Paski analityczne do oczka wodnego 50szt OASE-50570

OASE-50570

Nowość

Szybki i pewny test wody w twoim oczku wodnym AquaActiv Quickstick 6 w 1 od Oase specjalisty w dziedzinie oczek wodnch.

Więcej szczegółów

74,40 zł

93,00 zł

-20%

Aqua Activ Quick stick 6 w 1

Dla równowagi biologicznej i zdrowia ryb w stawie jakość wody ma decydujące znaczenie. Dlatego konieczna jest okresowa kontrola parametrów wody i ich korygowanie. Przy pomocy Aqua Activ Quick stick 6 w 1 użytkownik ma w prosty sposób możliwość sprawdzenia sześciu najważniejszych parametrów wody. Wystarczy tylko zanurzyć na jedną sekundę pasek testowy w testowanej wodzie. Strząsnąć lekko pasek i odczekać około 1 minuty. Teraz porównać pola barwne na pasku ze skalą barw.

Niestety w dzisiejszych czasach woda wodociągowa nie zawsze nadaje się dla ryb i roślin. Często woda wodociągowa ma za dużą zawartość azotanów i chlorków. Dlatego okresowo należy sprawdzać również wodę wodociągową, której używa się do napełniania zbiorników.

 

Chlor (Cl2):

W celu dezynfekcji zakład wodociągowy wprowadza chlor do wody wodociągowej. Nawet w niewielkich ilościach chlor jest szkodliwy dla ryb i innych mieszkańców stawów i musi
zostać usunięty z wody zanim doleje się wodę do stawu. Pole testu chloru powinno być jasno żółte i wskazywać wartość „0“. Chlor można szybko i wygodnie usunąć przy pomocy środka do przygotowania wody AquaMed Safe&Care.

 

Wartość pH:

Wartość pH określa stopień kwasowości wody. Wartość pH = 7 posiada
woda obojętna, wartości pH poniżej 7 ma woda kwaśna i powyżej 7 woda alkaliczna lub zasadowa. W wartościach pH chodzi o wykładnik potęgi 10. Gdy wartość pH zmieni się o jedną jednostkę, oznacza to 10 krotną zmianę. W celu ustalenia wartości pH wody należy pole pomiaru pH na pasku porównać z odpowiednią tabelą barw na etykiecie pojemnika. Barwa przejściowa oznacza wartość pośrednią. Optymalna wartość pH dla stawu powinna wynosić od 6,5 do 7,0. Gdy chce się zmienić wartość pH, należy zawsze postępować bardzo ostrożnie, aby uniknąć większych skoków pH. Aby obniżyć zbyt duże wartości. Długotrwałą stabilizację wartości pH uzyskuje się przy pomocy środka do optymalizacji stawów AquaActiv OptiPond.

 

Twardość ogólna (GH):

W celu wyznaczenia twardości ogólnej (całkowitej) dokonuje się pomiaru soli wapnia i magnezu rozpuszczonych w wodzie. Większość ryb stawowych czuje się dobrze w wodzie
o średniej twardości (10 - 15 °dGH).Porównać pola 4 GH na pasku ze skalą na etykiecie pojemnika. Liczba fioletowo zabarwionych pól wskazuje na twardość ogólną. Jeśli pole testowe jest tylko częściowo zabarwione fioletowo, wskazuje to na wartość pośrednią.
Do obniżenia twardości zalecamy zastosowanie środka AquaActiv AquaHumin. Twardość można zwiększyć przy pomocy środka do optymalizacji stawów AquaActiv OptiPond.

 

Twardość węglanowa (KH):

Twardość węglanowa wskazuje na pojemność buforową pH wody. Stabilizuje ona wartość pH. Przy niskiej twardości węglanowej wartość pH jest niestabilna i może zawsze zmienić się skokowo. Optymalna twardość węglanowa dla stawu ogrodowego wynosi 5 - 8 °dkH. W celu ustalenia twardości węglanowej wody należy pole pomiaru KH na pasku porównać z odpowiednią
tabelą barw na etykiecie pojemnika. Barwa przejściowa oznacza wartość pośrednią.
Do obniżenia twardości zalecamy zastosowanie środka AquaActiv AquaHumin. Twardość można zwiększyć przez dodanie środka AquaActiv OptiPond.

Związki azotu azotyny (NO2) i azotany (NO3):


Rozkład organicznych związków azotu z ekskrementów, obumarłych części roślin, resztek karmy itp. przebiega wielostopniowo.


1. Z odpadów organicznych powstaje amoniak i amon. Amon pobierany jest jako nawóz azotowy przez rośliny wodne, natomiast amoniak jest bardzo szkodliwy. Przemiana w amoniak lub amon zależy od wartości pH. Przy niskich wartościach pH <7 powstajeamon. Przy wysokich wartościach pH kumuluje się amoniak.


2. Z amonu/amoniaku powstaje trujący dla ryb azotyn.


3. Azotyn przechodzi w azotan. Azotan jest trujący dopiero w dużych stężeniach i pobierany jest przez rośliny wodne jako składnik pokarmowy. Poszczególne stopnie rozkładu wytwarzane są przez mikroorganizmy, które w filtrze i w podłożu tworzą z innymi najmniejszymi organizmami żywymi kompleksowy biotop. Zwiększona zawartość azotynów i azotanów wskazuje na zakłócenia równowagi biologicznej w stawie. W takim przypadku należy wymienić wodę w stawie i ustalić przyczyny. Aby stworzyć i zachować wydajną kulturę mikroorganizmów zalecamy zastosowanie
środka AquaActiv BioKick . Azotyn już w małych stężeniach jest szkodliwy dla ryb ozdobnych. Gdy stwierdzi się przebarwienie na polu ostrzegawczym o azotynach, należy
interweniować. Wymienić natychmiast wodę w stawie i wprowadzić bakterie do czystej wody o wysokiej aktywności AquaActiv BioKick oraz AquaActiv OxyPlus dla zaopatrzenia w tlen.


W celu ustalenia zawartości azotanów należy pole pomiaru azotanów na pasku porównać z odpowiednią tabelą barw na etykiecie pojemnika. Barwa przejściowa oznacza wartość pośrednią.
Zawartość azotanów nie powinna z reguły przekraczać 50 mg/l. Przy wartościach powyżej 100 mg/l należy podjąć natychmiastowe działania (wymienić wodę w stawie na wodę bez azotanów). Rośliny wodne pobierają azotany jako składniki pomiarowe. Już od 10mg/l należy liczyć się ze zwiększonym wzrostem glonów.

 

Problemy z glonami nitkowatymi


Jeśli wystąpią problemy ze zwiększonym wzrostem glonów, należy podjąć działania w trzech krokach. Najpierw zaleca się stabilizację parametrów wody przy pomocy AquaActiv OptiPond. Często wystarcza związanie nadmiaru składników pokarmowych (fosforanów) przy pomocy AquaActiv PhosLess. W uporczywych przypadkach glony można zwalczać bezpośrednio przy
pomocy środków do niszczenia glonów AquaActiv AlGo Direct. Aby osiągnąć długotrwały sukces należy rozkładać związki azotu w osadzie przy pomocy AquaActiv SediFree. Dodatkowo
należy oszczędnie karmić i zbiornik obsadzić możliwie dużą ilością roślin wodnych.

 

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz opinię

Aqua Activ Quick stick 6 w 1 Paski analityczne do oczka wodnego 50szt OASE-50570

Aqua Activ Quick stick 6 w 1 Paski analityczne do oczka wodnego 50szt OASE-50570

Napisz opinię

AKCESORIA
OASE Algo Direct...

likwidator glonów nitkowatych Algo Direct 500...

OASE Algo Direct...

likwidator glonów nitkowatych Algo Direct 5l...

Starter...

Bio Kick Oase to  bakteryjny starter...

OASE Phos Less...

Phos Less Direct OASE Pochłaniacz fosforanów...

OASE Starter...

BioKick Oase to  bakteryjny starter biologiczny...

Aqua Activ Sedi...

OASE AquaActiv SediFree Środek usuwający muł...